Tháng Ba 2020

Tháng Hai 2020

Tháng Mười 2019

Tháng Tư 2019

Đặc trưng

〇日本式の「そろばん」指導で、日本人講師も常駐して直接指導 Giáo viên sẽ giảng dạy Soroban theo cách thức (phong cách/kiểu) Nhật, có cả giáo viên Người Nhật trực tiếp đứng lớp giảng dạy. 〇日本と同じレベルを目標に、そろばん、暗算など日本と同じ授業内容で指導 Lớp học được giảng dạy với nội...