Lợi ích

Ông Lin và ông Haqits, giáo sư tại Đại học giáo dục Osaka Nhật Bản, đã nghiên cứu những người sử dụng bàn tính và thấy rằng việc đào tạo bàn tính có thể giúp cho việc phát triển và cải thiện trí thông minh của con người.

Họ đã viết một luận án để đăng tải tại Tạp chí Khoa học Y tế Anh. Tiến sĩ Sinagwakane, giáo sư của trường Đại học Y Nhật Bản, ông Kawano và ông Osisewbi cũng đã làm một số nghiên cứu và thực hiện một báo cáo lên Hội nghị Hiệp hội Sinh lý học ở Kyoto lần thứ 68 của Nhật Bản về tầm quan trọng của việc sử dụng bàn tính đối với sự phát triển trí não con người.

  • Nghiên cứu có chỉ ra:

それによると、140億とも称される人間の脳の神経細胞は、その大半は生まれてから 十分に働かないままですが、その神経細胞に適切な刺激を与えることによって神経細胞は 活性化することが出来ます。そのため、子どもが誕生後に上手にの脳の神経細胞を発達させ、刺激を適切に与えることが出来た子どもは立派に成長していくことになります。そして神経細胞を活性化させる引き金として、適切な時期から「そろばん」を学習することは脳の活性化に大変役立つと言えます。

Theo đó, trong khoảng 140 tỷ tế bào thần kinh của não bộ con người chúng ta có hơn nửa lượng tế bào này từ thời điểm chúng ta sinh ra không hoạt động, tuy nhiên những tế bào này nếu nhận được những sự kích thích tương ứng thì có thể kích hoạt chúng. Để làm được như vậy, trẻ sau khi sinh ra sẽ được cho phát triển tế bào thần kinh của não tốt nhất, những trẻ mà nhận được những kích thích tương ứng với não bộ thì phát triển rất tốt. Và điều được cho là điểm mấu chốt của việc các tế bào thần kinh được kích hoạt chính là học Soroban từ thời kiểm thích hợp nhất và nó được cho là sẽ đạt hiệu quả cao nhất với sự hoạt động của não bộ.

人間の脳にはデジタル脳とも言われ、読み書き、計算、論理的な思考などをつかさどる「左脳」と、アナログ脳とも言われ、創造力、芸術性、感情などをつかさどる「右脳」が あります。そしてこの左右の脳をバランスよく鍛えることが子どもの成長にとって大変重要になります。

Não bộ của con người có thể gọi là bộ não kỹ thuật số gồm có não trái điều hành những tư duy logic, tính toán, đọc, viết và tương tự có não phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc, năng lực sáng tạo, tính nghệ thuật. Đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, việc rèn luyện sự cân bằng giữa hai bán cầu não trái và phải là vô cùng quan trọng.

そのためには、「そろばんの指先運動」は「左脳」を鍛えるためのとても効果的な刺激策になりますし、目や耳から得た情報(数字)を早く正確に「そろばん」を弾くためには、非常に高いレベルの集中力が必要になり、それが脳の発達に大変役立つのです。

Vì thế, sự vận động các ngón tay của Soroban trở thành một cách kích thích rất có hiệu quả với não trái, để gẩy bàn tính (Soroban) một cách nhanh chóng và chính xác những thông tin nhận được qua mắt và tai (các con số) đòi hỏi luôn phải có 1 sự tập trung rất cao, nó chính là điều rất quan trọng trong việc phát triển não bộ.

また、頭の中で「そろばん」をイメージさせて計算する「珠算式暗算」は、アナログ脳としての「右脳」の活性化に極めて有効であることが実証されるようになり、「珠算式暗算」で暗算をマスターして初めて珠算学習が完成すると言えます。

Mặt khác, “tính nhẩm theo công thức của bàn tính” – tính toán bằng cách tưởng tưởng ra bàn tính trong đầu – đã được minh chứng là có hiệu quả trong việc tăng cường sự hoạt động của bán cầu não tương ứng – não phải và khi tính nhẩm một cách thuần thục theo phương pháp tính nhẩm bàn tính thì có thể nói là đã hoàn thành việc học bàn tính Soroban.

つまり、「指先運動のそろばん」で計算力と集中力を高めながら「左脳」を活性化させ、「珠算式暗算」によって頭の中にそろばんをイメージさせて「右脳」を鍛えて、左右の脳をバランスよく鍛えることが出来る「そろばん」は、子どもの脳の発達に極めて大きな役割を果たしています。

Nói cách khác, việc cho não trái được hoạt động bằng các vận động của ngón tay trong khi học Soroban và việc rèn luyện não phải tưởng tượng Soroban trong đầu tính nhẩm theo công thức của bàn tính – có thể rèn luyện sự cân bằng cho hai bán cầu não trái, phải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển toàn diện, tích cực não bộ của trẻ em.

  • SOROBAN tại Nhật Bản:

日本では、古くから「読み・書き・そろばん」という言葉を使うほど小さな

子どもの基礎教育の手段として「そろばん」を習う文化が定着しています。

Tại Nhật bản, từ xưa người Nhật đã có 1 cụm từ chỉ phương pháp giáo dục cơ bản cho trẻ nhỏ gọi là “đọc, viết, Soroban (bàn tính)”, bởi vậy mà đã hình thành nền văn hóa học Soroban.

また、「そろばん」を学ぶと同時に「かけ算の九九(くく)」も一般の家庭で

母親から子供に教える伝統があり、それにより、日本の子どもは小学生低学年の

頃から計算を学ぶ基礎が出来ていて、理系教育の土台になっていると言えます

Song song với việc học Soroban, việc trẻ nhỏ được học bảng cửu chương tại nhà từ các bà mẹ Nhật cũng trở thành 1 truyền thống, nhờ đó trẻ em Nhật Bản từ năm đầu của cấp tiểu học có nền tảng để học tính toán, có thể nói đây chính là nền tảng của sự giáo dục khoa học.

パソコンや電卓の普及した現在においても、「そろばん」は英語と並んで、幼児や

小学生低学年の習い事として、子どもの成長を願う親から高い人気があります。

Ngay ở thời đại mà máy vi tính có mặt tràn lan ở khắp mọi nơi như hiện nay, với việc học của trẻ mẫu giáo và các bé năm đầu cấp tiểu học, Soroban cùng với tiếng Anh được các ông bố bà mẹ luôn mong muốn con phát triển toàn diện nhất.

  • Có thể kể ra 6 hiệu quả giáo dục nổi bật của SOROBAN:
  1. Tăng khả năng tính nhẩm
  2. Tăng khả năng tập trung
  3. Tăng khả năng ghi nhớ
  4. Tăng sự tự tin
  5. Yêu thích môn toán
  6. Thích đến trường học
Ủng hộ tác giả bằng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn!

Chia sẻ bài này