Đặc trưng

〇日本式の「そろばん」指導で、日本人講師も常駐して直接指導

Giáo viên sẽ giảng dạy Soroban theo cách thức (phong cách/kiểu) Nhật, có cả giáo viên Người Nhật trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

〇日本と同じレベルを目標に、そろばん、暗算など日本と同じ授業内容で指導

Lớp học được giảng dạy với nội dung về Soroban, tính nhẩm,… giống như chương trình tại Nhật Bản và đặt mục tiêu đạt kết quả tương đương với các lớp học tại Nhật.

〇ベトナム語によるオリジナルそろばん教材を使用

Sử dụng các giáo trình Soroban gốc được dịch ra Tiếng Việt

〇日本と同様に、10級からそろばんと暗算の検定試験を実施

Thực hiện các kỳ thi kiểm ta trình độ Soroban và tính nhẩm từ cấp 10 tương đương với trình độ tại Nhật.

 

5/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này