Tập luyện tính nhẩm nhanh

Sau một thời gian luyện tập tại fujisoroban.com bạn ấy đã tính nhẩm rất nhanh rồi. Hãy cùng theo dõi bạn ấy tính nhẩm nhé!!!

Ủng hộ tác giả bằng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn!

Chia sẻ bài này