Tập luyện tính nhẩm nhanh

Sau một thời gian luyện tập tại fujisoroban.com bạn ấy đã tính nhẩm rất nhanh rồi. Hãy cùng theo dõi bạn ấy tính nhẩm nhé!!!

Đánh giá
Ngày đánh giá
Hạng mục
Tính nhẩm nhanh
Số sao đánh giá
51star1star1star1star1star

Chia sẻ bài này