Giờ học tính nhẩm Fuji Soroban

Một giờ học tính nhẩm sẽ diễn ra như nào. Sau đây Quỳnh 5 tuổi, bé đã thực hiện tốt những phép tính cộng có nhớ của lớp 2.

 

Đánh giá
Ngày đánh giá
Hạng mục
Siêu tính nhẩm
Số sao đánh giá
51star1star1star1star1star

Chia sẻ bài này