Giờ học tính nhẩm Fuji Soroban

Một giờ học tính nhẩm sẽ diễn ra như nào. Sau đây Quỳnh 5 tuổi, bé đã thực hiện tốt những phép tính cộng có nhớ của lớp 2.

 

Ủng hộ tác giả bằng đánh giá 5 sao. Cảm ơn bạn!

Chia sẻ bài này