Bé 5 tuổi tính bàn tính soroban Nhật Bản siêu nhanh

Cùng xem bạn Vương 5 tuổi (Ngọ Dương – Hải Phòng) tính bàn tính soroban nhé cả nhà!!!

Chia sẻ bài này