Tháng Mười 2019

Tháng Tư 2019

Đặc trưng

〇日本式の「そろばん」指導で、日本人講師も常駐して直接指導 Giáo viên sẽ giảng dạy Soroban theo cách thức (phong cách/kiểu) Nhật, có cả giáo viên Người Nhật trực tiếp đứng lớp giảng dạy. 〇日本と同じレベルを目標に、そろばん、暗算など日本と同じ授業内容で指導 Lớp học được giảng dạy với nội...

Lợi ích

Ông Lin và ông Haqits, giáo sư tại Đại học giáo dục Osaka Nhật Bản, đã nghiên cứu những người sử dụng bàn tính và thấy rằng việc đào...

Tháng Tư 2019

Tháng Tư 2019

Tháng Ba 2019

Tháng Mười Hai 2018